Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

APP Gizlilik Şartları ve Politikası

WearPro giyilebilir bir uygulamadır. Mesaj hatırlatma, çalar saat, hareketsiz/içme suyu hatırlatıcısı, egzersiz adım sayma gibi fonksiyonlara sahip olup, 24 saat egzersiz izleme ve günlük servis mobil uygulaması sağlar.

WearPro, tüm hizmet kullanıcılarının kişisel gizliliğine saygı duyar ve korur. Size daha doğru ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmek için WearPro, kişisel bilgilerinizi bu gizlilik politikasının hükümlerine uygun olarak kullanacak ve açıklayacaktır. Ancak WearPro bu bilgileri yüksek derecede titizlik ve ihtiyatla ele alacaktır. Bu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe, WearPro önceden izniniz olmadan bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyecek veya sağlamayacaktır. WearPro hizmet kullanım sözleşmesini kabul ettiğinizde, bu gizlilik politikasının tüm içeriğini kabul etmiş sayılırsınız. Bu gizlilik bildirimi WearPro'nun ilgili tüm hizmetleri için geçerlidir. WearPro'nun hizmet kapsamının genişlemesiyle, gizlilik bildiriminin içeriği WearPro tarafından önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda güncellenebilir. Güncellenmiş gizlilik bildirimi yayınlandıktan sonra, orijinal gizlilik bildiriminin yerini etkin bir şekilde alacaktır.

1. Uygulama kapsamı

a) İlk çalıştırmada, yazılım ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak için IMEI, AndroidID, MAC adresi, OAID bilgilerini toplayacağız;
b) Bir WearPro hesabı açtığınızda, WearPro gereksinimlerine göre kişisel kayıt bilgilerini (profil resmi, takma ad, boy, kilo vb. dahil) sağlarsınız;
c) WearPro tarafından iş ortaklarından yasal yollarla elde edilen kullanıcı kişisel verileri;
d) Spor adım sayımı gibi spor izleme.
e) Bu hizmeti kullanırken, Bluetooth, kamera, adres defteri, çağrı kayıtları, SMS bildirimi ve çağrınız senkronizasyon için akıllı cihazınıza aktarılacaktır.
f) Bu hizmeti kullanırken, konumunuzla ilgili hizmetleri sağlamak için sizinle ilgili konum verilerini de toplayacak ve kullanacağız. Konumlandırma için GPS, Wi-Fi, IP adresi ve diğer ağ verilerini veya diğer teknolojileri kullanabiliriz. İzniniz olmadan, GPS konum bilgilerinize erişmeyeceğiz. GPS konum bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.
Aşağıdaki bilgilerin bu gizlilik politikası için geçerli olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz:
Yasaların ihlali veya WearPro kurallarının ve WearPro'nun size karşı aldığı önlemlerin ihlali.

2. Bilgilerin Kullanımı

a) WearPro, önceden izninizi almadıkça veya üçüncü taraf ve WearPro (WearPro iştirakleri dahil) ayrı ayrı veya birlikte size hizmet sağlamadıkça, kişisel bilgilerinizi ilgisiz herhangi bir üçüncü tarafa sağlamayacak, satmayacak, kiralamayacak, paylaşmayacak veya takas etmeyecektir, Ve hizmetin sona ermesinden sonra, daha önce erişebildiği tüm bu materyallere erişmesi yasaklanacaktır.
b) WearPro ayrıca herhangi bir üçüncü tarafın kişisel bilgilerinizi herhangi bir şekilde toplamasına, düzenlemesine, satmasına veya yaymasına izin vermez. Herhangi bir WearPro platformu kullanıcısı yukarıdaki faaliyetlerde bulunursa, WearPro keşfedildikten sonra kullanıcıyla olan hizmet sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir.

3. Bilgilerin Açıklanması

Aşağıdaki koşullar altında, WearPro kişisel bilgilerinizi kişisel isteklerinize veya yasal gerekliliklerinize dayanarak tamamen veya kısmen ifşa edecektir:
a) Önceden izninizle üçüncü bir tarafa ifşa;
b) Kanunun ilgili hükümlerine veya idari veya adli kurumların gereklerine uygun olarak üçüncü kişilere veya idari veya adli kurumlara açıklama,
c) İlgili Çin yasalarını, yönetmeliklerini veya WearPro hizmet sözleşmelerini veya ilgili kuralları ihlal ederseniz, üçüncü bir tarafa ifşa etmeniz gerekir;
d) Nitelikli bir fikri mülkiyet şikayetçisiyseniz ve bir şikayette bulunduysanız, her iki tarafın da olası hak anlaşmazlıklarıyla başa çıkabilmesi için davacının talebi üzerine bunu davalıya açıklamalısınız;
e) WearPro'nun yasalara, yönetmeliklere veya web sitesi politikalarına uygun olarak uygun gördüğü diğer açıklamalar.

4. Bilgi depolama ve değişimi

WearPro tarafından hakkınızda toplanan bilgiler ve profil, WearPro ve/veya bağlı kuruluşlarının sunucularında saklanacaktır. Bu bilgiler ve profil, WearPro'nun bilgi ve verileri topladığı ve yurtdışında erişildiği, saklandığı ve görüntülendiği ülkenize, bölgenize veya denizaşırı ülkelere iletilebilir.

5. İş Ortağı SDK'sı

Ürünlerimiz iş ortağı SDK'ları veya diğer benzer uygulamaları içerebilir. Platformumuzda üçüncü bir tarafça sağlanan bu tür bir hizmeti kullanırsanız, bilgilerinizi (gömülü kod, Eklenti ve diğer formlar gibi) doğrudan toplayacağını ve işleyeceğini kabul edersiniz.

Bu gömülü üçüncü taraf hizmetleri, son kullanıcılarınızın kişisel bilgilerini toplayabilir ve bu üçüncü taraf hizmetleri ilgili üçüncü taraf tarafından işletilir. Yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcılar tarafından bilgilerin toplanması ve işlenmesi, bu politika için geçerli olmayan kendi gizlilik maddelerine uygundur. Meşru hak ve menfaatlerinizi korumak için, bu SDK'ların veya diğer benzer uygulamaların risk altında olduğunu tespit ederseniz, ilgili işlemleri derhal sonlandırmanız ve zamanında bizimle iletişime geçmeniz önerilir.

Belirli üçüncü taraf iş ortaklarına ve gizlilik politikalarına bağlantılar: a) Bugly Exception Information Collection SDK, APP kilitlenme bilgilerini toplar:
https://bugly.qq.com/v2/sdkDownload?id=fc9ecf70-3f8a-4f31-a559-adff50eeb535

6. Bilgi Güvenliği

a) WearPro hesabının güvenlik koruma işlevi vardır, lütfen kullanıcı adınızı ve şifre bilgilerinizi doğru bir şekilde saklayın. WearPro, bilgilerinizin kaybolmamasını, kötüye kullanılmamasını ve değiştirilmemesini sağlamak için kullanıcı şifrelerini şifrelemek gibi güvenlik önlemlerini kullanacaktır. Yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen, bilgi ağında "mükemmel bir güvenlik önlemi" bulunmadığını lütfen unutmayın. b) Lütfen kişisel bilgilerinizi uygun şekilde koruyun ve yalnızca gerektiğinde başkalarına verin. Kişisel bilgilerinizin, özellikle de WearPro kullanıcı adı ve şifresinin sızdırıldığını tespit ederseniz, WearPro'nun ilgili önlemleri alabilmesi için lütfen derhal WearPro müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

*Please make sure your email address is correct, otherwise we will not be able to contact you!

E-posta listemize katılın!

DTNO.1 ile ilgili en son haberleri ve yeni çıkan DTNO.1 ürünleri hakkında bilgi almak için abone olun!

Copyright © 2022 Xinkeying Digital rights reserved.